Paisunta-astian huolto

Keskuslämmitysjärjestelmään kuuluu paisunta-astia, jonka tehtävä on pitää järjestelmän paine vakiona veden lämpötilan muuttuessa. Paisunta-astiassa on puolivälissä kumikalvo, jonka toisella puolella on vettä ja toisella ilmaa. Ilmaa saattaa ajan kuluessa vähentyä astiasta, johtuen kumikalvon ja venttiilin pienestä vuodosta. Tämän vuoksi esipaine kannattaa tarkistaa parin vuoden välein.

Paisunta-astiassa on auton venttiili, josta ilmaa voi lisätä tarpeen mukaan. Esim. asennettaessa astia 1- tai 2-kerroksiseen taloon, on paineiden oltava erilaiset. Tehdaspaine on monasti 1.5 bar, jonka putkiasentaja sitten asennuksen lomassa säätää taloon sopivaksi. Yksikerroksiseen taloon noin 0.5 bar, kaksikerroksiseen 0.5-0.8 bar.

Paisunta-astian ehjyyden voi tarkistaa avaamalla ilman lisäysventtiilin hatun ja painamalla venttiilin neulaa varovasti jollain. Sieltä ei pitäisi tulla vettä, vaan pelkkää ilmaa. Jos sieltä tulee vettä, on paisunta-astian kalvo ratkennut ja astia täytyy vaihtaa. Myös lämmitysjärjestelmän paineen vaihtelu on merkki paisunta-astian viasta.

 

Näin tarkistat/lisäät ilmanpainetta paisunta-astiaan:

Paineen tarkistustapa riippuu lämmitysjärjestelmästä. Joskus paisunta-astiaan on asennettu sulkuventtiili ja joskus ei. Tarkista oman talosi asennustapa, ja valitse sitten alempaa oikea ohje.

Jos paisunta-astiasta kattilaan johtavassa putkessa on sulkuventtiili, sulje se. Avaa venttiilin ja paisunta-astian välissä oleva veden tyhjennysventtiili, jolloin paisunta-astian vesipuolelta häviää paine (laita sitä ennen jotain astiaa/rättejä astian alle ettei vesi valu lattialle. Sitä tulee parista kahvikupillisesta pariin litraan). Nyt kun venttiili on vielä auki, pumppaa ilmaventtiilistä painetta oikea määrä talon kerrosmäärästä riippuen. Laita ilmaventtiiliin hattu takaisin ja sulje veden tyhjennysventtiili. Avaa varovasti sulkuventtili paisunta-astian ja kattilan väliltä, ja lisää lämmitysjärjestelmään normaali käyttöpaine.

Jos paisunta-astiasta kattilaan johtavassa putkessa ei ole sulkuventtiiliä, täytyy koko lämmitysjärjestelmä tehdä paineettomaksi. Sulje kiertovesipumppu, ja laske lämmitysjärjestelmän varoventtiilistä vettä niin kauan kunnes vedentulo lakkaa. Jätä varoventtiili auki ja pumppaa ilmaventtiilistä painetta oikea määrä talon kerrosmäärästä riippuen. Laita ilmaventtiilin hattu paikoilleen ja sulje varoventtiili. Lisää lämmitysjärjestelmään lopuksi normaali käyttöpaine ja käynnistä sitten kiertovesipumppu.